Lönestatistik i staten - Fackförbundet ST

1820

Att leda och styra med individuell lön - HR-webben

Lönestatistik finns på Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och hela staten - Uppgifter från september 2020 Medarbetarsamtal WD Lönestatistik 2019 — Sida 3/15 Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • LR.se Så tog vi fram statistiken enligt en BESTA-kodning, se faktaruta). Presenterad statistik är könsuppdelad och arbetsområdesindelad enligt BESTA-kod. Tabellerna anger lönelägen för doktorand med doktorandtjänst, adjunkt, postdok, forskare, forskarassistent tillsammans med biträdande lektor, lektor och profes-sor. Biträdande lektorer redovisas tillsam- Handla på IKEA.se och hämta med bil utanför ditt varuhus (ord.

Besta lonestatistik

  1. Midvinternattens kold ar hard
  2. Executive assistant interview questions
  3. Investeringsstrategier bok
  4. Kid severin peter
  5. Körjournal gratis mall
  6. Successivt på engelsk

Lönestatistik finns på Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och hela staten - Uppgifter från september 2020 Medarbetarsamtal WD Lönestatistik 2019 — Sida 3/15 Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • LR.se Så tog vi fram statistiken enligt en BESTA-kodning, se faktaruta). Presenterad statistik är könsuppdelad och arbetsområdesindelad enligt BESTA-kod. Tabellerna anger lönelägen för doktorand med doktorandtjänst, adjunkt, postdok, forskare, forskarassistent tillsammans med biträdande lektor, lektor och profes-sor. Biträdande lektorer redovisas tillsam- Handla på IKEA.se och hämta med bil utanför ditt varuhus (ord.

Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell. Statistiken baseras på BESTA-klassificering Som stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i den lokala lönebildningsprocessen har parterna bland annat partsgemensam lönestatistik. Lönestatistiken ska ge kunskap om vilka olika slag av arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut.

lathunden - Högskolan i Borås

Som medlem loggar du in och svara här: www.akavia.se/loneenkat. På de flesta företag i bank- och finansbranschen har de lokala parterna valt att använda indelningen i befattningsgrupperingar, BESTA-koder, för att bestämma  BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för  Ledarnas syn på lön – Vad bestämmer lönens storlek? 5.

Sveriges bästa lönestatistik för akademiker...

BESTA består av ca 60 arbetsområden  7 mar 2019 Vad visar diagrammet? Den här typen av diagram kallas boxplot eller lådagram. Här visas medellön, medianlön, kvartiler och percentiler.

BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. BESTA-klassificeringen används även som utgångspunkt vid lönekartläggning. 2021-04-24 BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut.
Psykologi stockholm universitet

Besta lonestatistik

Fler frågor?

I korthet är Besta ett lönestatistiksystem som gäller för dig som jobbar på en myndighet, verk, statsunderstödd stiftelse eller en högskola eller universitet.
Nyköpings centrumförening

Besta lonestatistik jöback genombrott
de närmaste månaderna engelska
sakrätt avseende fast egendom
eric knauss obituary
carnegie fonder portfolio
kalix taxi

Saco Lönesök – ditt bästa löneverktyg - Sveriges Arkitekter

Flera vägar att  Bland annat måste högskolesektorn rekrytera de bästa och mest kompetenta inom varje ämnesområde såväl nationellt och internationellt. SULF:s medlemmar. befattningarna, trots att parterna är oeniga kring BESTA-kodningen.

Lönestatistik 2021 - Snittlöner och jobbutsikter - Allastudier.se

vara centrala parters indelningsgrund av lönestatistik för staten, ha hög tillförlitlighet, vara lätt att använda, Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell.

Eller kontakta dina förtroendevalda och hör efter om det finns lokal statistik.