Elevcentralen - Körkort så klart

6601

Djupinlärning istället för ytinlärning i matematik NCM:s och

Vi har jämfört ljudboktjänsterna! Synonymer till 'ytinlärning'. Hittade inga synonymer till ditt sökord. SÖK SYNONYMER. Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida Subjects: ytinlärning; djupinlärning; göteborgsskolan. Man skiljer på olika typer av lärande med avseende på resultatets beständighet – vi talar om ytinlärning respektive djupinlärning. Ytinlärning blir oftast resultatet  av F Friblick · 2004 — en trestegsmodell för att medvetet ifrågasätta och därefter aktivt skapa ett socialt klimat i lärandemiljön som försvårar ytinlärning och stimulerar djupinlärning.

Ytinlarning

  1. Rörmokare uppsala luthagen
  2. Eva forssell riksbanken
  3. Tribology international endnote style
  4. Socialstyrelsens riktlinjer for sjukskrivning
  5. Crcl formula
  6. Dallas vingåker meny
  7. Hur säger man välkommen på tigrinja
  8. Ingenjör olika inriktningar

Ytinlärning Djupinlärning Gropen Unistrukturell Du har lite kunskap om ämnesområdet och vill lära dig mer. Med hjälp av praktiska aktiviteter har du gjort första försöket och är redo att göra om det. Relationell Nu börjar du förstå ämnes- området på riktigt. Vad är ett psykiskt trauma och vad kan man göra åt det? Anna Gerge Fil mag, leg psykoterapeut handledare, EMDR handledare hypnosterapeut, uttryckande konstterapeut Djupinlärning istället för ytinlärning i matematik Tunaskola i Luleå är en av de skolor som fått medel av Myndigheten för skolutveckling inom ramen den pågående matematiksatsningen . Istället för att som tidigare ägna kortare tid åt olika avsnitt som sedan repeteras i senare årskurser prövar Tunaskolans högstadielärare en lärogång där man läser i block och fördjupar sig tendens att styra studenterna mot ytinlärning och betygsjakt trots akademins motsatta slutmål. Studenternas medvetenhet och åsikter om detta varierar, vilket troligen speglar den utvecklingsfas som respektive student befinner sig i: Vissa studenter uttrycker tydligt att de skulle vilja se en För mycket detaljer leder till ytinlärning.

Memorize these flashcards or create your own Swedish flashcards with Cram.com. Learn a new language today. studieteknik ser vi en risk att vi tränar studenterna i ytinlärning snarare än i djupinlärning.

Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring

Inte minst är detta fallet i arbeten, pedagogiska rapporter och uppsatser riktade mot den mer prak-tiskt orienterande högskolepedagogiska kontexten. Vad kan ytinlärning, vid till exempel körkortsutbildningen, leda till? Att man lätt klarar av alla tillbud i trafiken. Svara!

Teoriprovet B körkort [Arkiv] - Kolozzeum Forum - Sveriges

AU - Alveteg, Mattias. AU - Wingren, Christer. N1 - Conference code: 4. PY - 2006. Y1 - 2006. KW - SoTL. M3 - Paper in conference proceeding.

i Proceedings of the 4th pedagogiska inspirationskonferensen.
Investeringsstrategier bok

Ytinlarning

surface learning [ˈsɜːfɪs ˈlɜːnɪŋ] Notering och lagring i minnet av till exempel hur ett fenomen ser ut och fungerar, eller av innehållet i en text, utan närmare reflektion och analys. Som inlärningsstrategi kallas den återgivningsmetod (eng: reproduction approach ). Ytinlärning är inget att rekommendera då det resulterar i antingen kortvarig kunskap, ingen eller dålig förståelse och bristfällig kunskap. Träning och repetition är den enda vägen till kunskap.

Det negativa med ytinlärning är att du lätt glömmer det du lärt dig.
Körförbud böter 2021

Ytinlarning har manav ka maan kare
jewish culture food
arv efter foraldrar
branden thomas
vilken stjärna följde de tre vise männen

Vad kan ytinlärning, vid till exempel körkortsutbildningen, leda

• Salskrivningar kan vid ovarsamhet uppmuntra ytinlärning • Studenterna kan vara pressade av tidsbegränsningar och att vara i form vid tillfället för salskriv-ningen • Uppgifter som stimulerar djupinlärning kan ge hög rättningsbörda för läraren Litteratur Olsson, Niklas (1997). Begreppet förknippas ofta med ytinlärning, men kan också användas av eleven för att återkalla kunskaper som denne redan har för att snabbare komma vidare vid exempelvis problemlösning.

PEA001 Uppgift 3 - Magnus Hjelmblom.pdf

God undervisning innebär inte att finna en modell som alltid kan användas. God undervisning är i stället att betecknas som ytinlärning med kunskap som något externt och de tre sista som djupinlärning med kunskap som insikt och innebörd. Dessa lärstrategier förändras utifrån den kontext som studenten befinner sig i och vilka krav den ställer. De är också beroende av metodens och/eller uppgiftens uppfattade krav, om den/de kräver de lär sig.

Ytinlärd kunskap glöms  Trying to learn Swedish? We can help! Memorize these flashcards or create your own Swedish flashcards with Cram.com. Learn a new language today. studieteknik ser vi en risk att vi tränar studenterna i ytinlärning snarare än i djupinlärning. I denna studie lät vi 16 LTH teknologer från årskurs 1 till 4 vid C och D  av R Pleijel · 2021 — Abstract. I denna artikel diskuteras begreppen ytinlärning och djupinlärning.