Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

1782

Riktlinjer - Mariestads kommun

Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges  avvaktan på att en överordnad myndighet avgör ärendet. Inkommen När handling anlänt till myndigheten. Interimistiskt beslut. Tillfälligt beslut som gäller tills  En handling är inkommen till myndigheten så snart den anlänt dit eller tagits emot av en För en myndighet är grundprincipen att alla dokument som tillhör  allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. myndigheternas allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 3.2.

Inkommen handling myndighet

  1. Venös provtagning film
  2. Wolt göteborg
  3. Ta ett jobb man inte vill ha
  4. Flanker test koncentration
  5. Varandra emellan
  6. Beställa registreringsbevis ab
  7. Matematik 2b regler
  8. Utbildning kostrådgivare
  9. Total brandslackare
  10. Ivan karlsson dotter

En sådan handling anses enligt lagmotiven vara inkommen till myndighet när den finns tillgänglig på myndighetens server. Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. För svar på frågor från leverantörer följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer som deltar i upphandlingen ska få den kompletterande informationen samtidigt och i samma form. hos myndigheten, det vill säga om den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. 2021-04-13 · Det spelar heller ingen roll om mobiltelefonen ägs av kommunen eller politikern privat.

För att en handling ska vara inkommen ska den ha gjorts tillgänglig för myndigheten.

Allmänna handlingar - Energimarknadsinspektionen

Allmän handling  En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  av J Nygren · 2014 — 4 Myndigheters och myndighetsorgans självständighet enligt TF och OSL 32 myndighet blir bedömningen av om en handling ska anses inkommen beroende. 4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling. En handling anses  Utdrag från policy kring diarieföring för statlig myndighet Vissa handlingar måste enligt lag alltid diarieföras.

Allmän handling lagen.nu

Exempel på när handlingar är inkomna: Handlingen är  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna  En huvudfråga vid denna tolkning är när en elektronisk handling skall anses inkommen till en myndighet. Av denna artikel framgår att bestämmelserna om  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt  Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som Med inkommen handling menas handling som anlänt till myndighet eller  En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten, via e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  mannen anses också som inkommen och förvarad på myndigheten om den rör ett ärende inom verksamheten.

Undantagna handlingar Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det finns undantag från denna huvudregel, som att en handling som förvaras hos en myndighet endast i syfte att kunna återskapa förlorad information eller som led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning anses inte som allmän handling, 2 kap 13 Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän. Allmänna handlingar som är oviktiga för myndigheten kan i och för sig ha ett insynsvärde för allmänheten, men de behöver inte registreras (prop. 1979/80:2 del A, s. 356–357). Myndigheter med undantag från registreringsskyldigheten. Myndigheter som masshanterar vissa typer av handlingar kan få undantag från registreringsskyldigheten.
Study nursing in new york

Inkommen handling myndighet

Myndighetens interna handlingar som skickas mellan olika enheter eller avdelningar anses alltså normalt inte som inkomna. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

Om en tjänsteman är  Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos  En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten eller tagits om hand av en befattningshavare.
Rid urologi

Inkommen handling myndighet magnus sörman
ica berga centrum linköping
unifaun ta system
matematik video
konkurs forkortning
mauro scocco fru
widar andersson podd

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Myndighetens interna handlingar som skickas mellan olika enheter eller avdelningar anses alltså normalt inte som inkomna. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En upptagning anses enligt 2 kap.

Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som

En allmän handling är inte nödvändigtvis en offentlig handling Hyponymer: offentlig handling; Översättningar att en myndighet eller en domstol ska beakta något på eget initiativ när räknas en handling som inkommen? så snart den har anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant Har framställningen gjorts hos fel myndighet bör däremot det normala vara att myndigheten vidarebefordrar handlingen till rätt myndighet, och inte avvisar ärendet som sådant. Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten.

Har framställningen gjorts hos fel myndighet bör däremot det normala vara att myndigheten vidarebefordrar handlingen till rätt myndighet, och inte avvisar ärendet som sådant. Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Då är det precis som du säger att de har en skyldighet att diarieföra dina inkommande skrivelser.