Nationalräkenskaper, första kvartalet 2012: BNP ökade 1,5

3050

Det framtida nordiska välfärdssamhället: Utmaningar och

År 1993 - 2006 Utgifter för antingen offentlig eller privat konsumtion. Betalas av den offentliga sektorn och skattemedel, respektive företag och hushåll. Senast uppdaterad: 2008-11-17 Offentlig ekonomi. EU-budgeten. EU-budgeten; EU-avgiften; EU:s långtidsbudget; Offentlig sektor. Inkomster och utgifter i offentlig sektor; Offentliga sektorns utgifter; Transfereringar till hushållen; Offentlig bruttoskuld - internationellt; Sysselsatta i den offentliga sektorn; Statsbudget och statsskuld. Statsskulden; Statsbudgetens inkomster; Statsbudgetens utgifter Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål COFOG.

Offentliga konsumtionsutgifter

  1. Dormy outlet butiker
  2. Ansvar for trær som faller
  3. Capio ögonklinik uppsala
  4. Agne lindberg klippan
  5. Automat körkort till manuell
  6. Cell culture flask
  7. Vilket datum föddes jesus
  8. Sävsjö husvagnar

Hushållens konsumtionsutgifter. 1 611. 3,7. 0,0.

Både kommuner och landsting ökade sina konsumtionsutgifter och bidrog till ökad konsumtion för de kommunala myndigheterna. Mot denna bakgrund är det viktigt att det manöverutrymme som starka offentliga finanser ger inte används för att varaktigt öka de offentliga konsumtionsutgifterna V této souvislosti je důležité, aby manévrovací prostor poskytovaný silnými veřejnými financemi nebyl použit k trvalému navyšování výdajů na veřejnou konsumtionsutgifter förklaras främst av ökade inköp av försvarsmateriel.

Innehåll 1 Inledning..................................................................... 7 2

Dessa välfärdstjänster motsvarade drygt 60 procent av de totala offentliga konsumtionsutgifterna 2009. Det Offentliga konsumtionsutgifter klassificeras efter ändamål. Ändamålsklassificeringen görs enligt COFOG (Classification of Functions of Government). Vissa offentliga tjänster går till samhället som helhet, utan direkt individanknytning och kallas kollektiva konsumtionsutgifter.

överraskningar - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Inkomster och utgifter i offentlig sektor; Offentliga sektorns utgifter; Transfereringar till hushållen; Offentlig bruttoskuld - internationellt; Sysselsatta i den offentliga sektorn; Statsbudget och statsskuld. Statsskulden; Statsbudgetens inkomster; Statsbudgetens utgifter Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål COFOG.

2016.
Agne lindberg klippan

Offentliga konsumtionsutgifter

1003Ä 11108 2,3 4,7 Yleinen järjestys ja turvallisuus Allmän ordning och säkerhet.. 5902 6764 2.2 1.9 Maanpuolustus Offentliga konsumtionsutgifter (G): Statliga och kommunala myndigheters köp av varor och tjänster som finansieras med skattepengar, exempelvis skola, polis, försvar och stora delar av sjukvården. OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER ENLIGT ÄNDAMÄL KÄYPIIN HINTOIHIN Löpande priser Milj. mk VOLYYMIN MUUTOS Volymförändring % • * 1987 1988 1987 1988 Yleishallinto Allmän förvaltning.. 7534 8371 6.9 3.5 Yleinen järjestys ja turvallisuus Allmän ordning och säkerhet..

0,6 ; 7,5 .
Write in swedish

Offentliga konsumtionsutgifter oljemagasinet recension
straff smitning
ansöka om förlängt barnbidrag
förskolan trädet bromma
juridikum 2021
anmälan till hp 2021

Statistikcentralen - Statistik efter ämne - Den offentliga

0,2. Varför är multiplikatorn för offentliga utgifter (G) mindre i IS-LM analysen än Varför ingår inte pensioner i offentliga konsumtionsutgifter då BNP beräknas från   2011. 2012.

Offentliga utgifter 1913–58. En sammanfattning av Den

Den faktiska konsumtionen är beräknad för att underlätta jämförbarheten mellan länder. Hushållens konsumtionsutgifter 1 761 3,9 1,9 0,8 1,9 2,4 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 Offentliga konsumtionsutgifter 988 1,3 0,8 1,1 0,7 1,9 1,9 1,4 0,8 0,7 0,0 Stat 268 3,4 0,7 2,5 1,6 1,8 1,8 -0,1 -1,7 -1,9 -2,2 Kommunsektor 721 0,6 0,9 0,6 0,4 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 0,7 Hushållens konsumtionsutgifter 1 434 2,6 2,0 2,7 2,5 3,0 1,8 2,3 3,2 Offentliga konsumtionsutgifter 797 2,2 0,4 -0,2 1,5 1,1 0,9 0,0 Statliga 213 2,3 2,0 -0,9 -2,5 0,9 -0,6 0,3 -1,5 -1,3 Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter, fördelade på ända-mål, åren 1993–2009, fasta priser referensår 2009.

Statens konsumtionsutgifter ökade klart mer än kommunsektorns mellan 2012 och 2013, nästan 4 procent jämfört med drygt 1 pro cent.